Rá ꞌBe̱fi ra UNTI

Nu ꞌMonda ja hñunthebehñuꞌrate ma goho ya hñäki ya mengu ne di ꞌbu̱hu̱ nxo̱ge ꞌre̱tꞌa ma yoto ya ꞌmo ya ꞌmo ꞌraꞌnaꞌñotho ya jäꞌi ñä nꞌara hñäki. Hänge rá ngeꞌä, nura Hmuntsꞌi hoka ya ꞌRaꞌtsi ha nꞌa ngu nꞌara Hñäki ha maxo̱ge ra Hai A.C - UNTI – di mpe̱fihe njabu̱ ga umfe rá ꞌbe̱fi ne rá tsꞌe̱di nu ma hñäkihu̱. Nuje di nehe ga hanthe ha nuna ꞌraꞌtsa mfeni di hneki ha gaꞌtho ra xiꞌmhai nuya jäꞌi pädi nuna hñäki da za da zu̱di ꞌnara xe̱ni ha ra internet habu̱ da hyandi ja ꞌnara xe̱ni habu̱ di mpädiwi xa hño, madi di ꞌbu̱i habu̱raza maꞌra ya hai ha ra xiꞌmhai, ne da za da ꞌmu̱i getbu̱ ha rá hñäki ne yá nzäi

Ra Ngu ga mpe̱fi ra dähni ꞌMonda 

Ntꞌo̱xgu ꞌme̱hna kꞌoi: otho, nꞌa (ndenthebe ne ku̱tꞌa) ku̱tꞌaꞌmoyotonthebe ne nꞌate ma ꞌre̱tꞌa ma hñu - gohoꞌmoyonthebe ne yoꞌrate ne yoto

Ra ꞌMe̱hna Noya:info@untimexico.org

Ra ꞌñu yoꞌrate ne ꞌre̱tꞌa ma hñu, ra ꞌbe̱de yoꞌrate ne ꞌrato Ampliación las Aguilas, ra dähni Nezahualcoyotl, rá hyodi ꞌMonda.

CP. ndenthebeyotogu̱tonthebe

http://www.untimexico.org/

Share